พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 440


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. ธุรการ
2. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิบูลย์บริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุุคคล
2. สรรหา
3. ฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎลำปาง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Director
2. HR Manager
3. General Manager
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน 1984
สาขา General Management
ประสงค์ทำงานที่ Any location อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดอบรม
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. ธุระการ
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. ผช.ผจก.แผนกฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, บางจาก, พระโขนง, อ่อนนุช, ประเวศ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. HR
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เพชรบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานภาคพื้น
2. ทรัพยากรมนุษย์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สวนสุนันทา
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าฝ่ายบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Training Manager
2. HRD Manager
3. HRd Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สาขา การบริหารพัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ใน กทม. ติดกับรถไฟฟ้า mrt /bts อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส
2. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
3. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,อุบล,ขอนแก่น อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ด้านเงินเดือน
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. ธุรการ
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา เเหลมฉบัง ศรีราชา อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จนท.บุคคลอาวุโส
2. หัวหน้าแผนกสรรหา
3. หน.แผนกบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐประศานสศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผจก.บุคคล
2. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
3. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มสธ.
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เงินเดือนค่าจ้าง
2. สรรหาว่าจ้าง
3. ธุรการบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
สาขา การบริหารการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี (อมตะนคร) อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน ม.ราคำแหง
สาขา การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานฝึกอบรม ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสรรหาอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สมัครงาน 10 ตำแหน่ง ล่าสุด

ผู้ฝากประวัติหางาน ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 23 ตุลาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44717 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127844 คน