พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 440


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. เจ้าหน้าที่สรรหา
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เจ้าหน้าที่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
สาขา ประมง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ประสานงานฝึกอบรม
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เอเชียอาคเนย์
สาขา การบริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. หัวหน้าฝ่ายงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา คุรุศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา บางแสน อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้ชำนาญการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา บริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ธุรการสัญญา
3. ไกด์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุุคคล
2. บุุคคล
3. บุุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ
สาขา สังคมศาสต์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สรรหาและสวัสดิการ
2. จัดซื้อ
3. ประสานงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ เขตสวนหลวง,ประเวศ,พัฒนาการ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายการตลาด
3. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ท่าพระ และระแวกใกล้เคียง อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. ธุรการ
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา เเหลมฉบัง ศรีราชา อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3. จป.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี, อยุธยา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝึกอบรม
2. บุคคล
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. ฝ่ายบุคคล
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินท์
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิต อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. การตลาด-การขาย
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางเขน และที่อื่นๆ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ็HR&GA Supervisor
2. Personnel Asst Manager
3. Welfare Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
สาขา การบริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เงินเดือนค่าจ้าง
2. สรรหาว่าจ้าง
3. ธุรการบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
สาขา การบริหารการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี (อมตะนคร) อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน ม.ราคำแหง
สาขา การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR Manager
2. HRD Specialist/Senior
3. HR Supervisor/Senior
  การศึกษาสูงสุด Master\'s Degree
สถาบัน Ramkhamhaeng University
สาขา Human Resource Development
ประสงค์ทำงานที่ Phranakhon Si Ayutthaya อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ เขต บางกะปิ ลาดพร้าว ห้วยขวาง รัชดา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้า
2. ผู้ช่วย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานฝึกอบรม ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสรรหาอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 29 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44365 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน