พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 440


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. ธุรการ
2. การขาย
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา บริหารทรัพยากรย์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกอบรม
2. บุคคล
3. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ได้หมด อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. ผช.ผจก.แผนกฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, บางจาก, พระโขนง, อ่อนนุช, ประเวศ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. HR
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เพชรบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. งานฝึกอบรม
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. งานด้านสรรหา ฝึกอบรม ER
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานด้านวิชาการ
2. งานด้านอบรม
3. งานสายการบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 63 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Manager
2. HRM Manager
3. Assistant HR Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายจัดซื้อ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การจัดการและการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ลพบุรี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน)
3. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ็HRM
3. HRD
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. วิทยาเขตชลบุรี
สาขา การจัดดารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ นวนคร. ปทุมธานี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าส่วน
2. จป.วิชาชีพ
3. หัวหน้าฝีกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฎราชครินทร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานสรรหาว่าจ้าง
2. งานฝ่ายบุคคล
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานธุการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ เขต บางกะปิ ลาดพร้าว ห้วยขวาง รัชดา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานฝึกอบรม ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสรรหาอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 สิงหาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44590 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127797 คน