พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 440


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. พนักงานคีย์ข้อมูล
2. พนักงานขายตั๋ว
3. พนักงานไปรษณีย์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์ จ. สุรินทร์ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายการตลาด
3. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ท่าพระ และระแวกใกล้เคียง อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายนโยบายและแผน
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานต้อนรับ/ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น/นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ็HR Manager
2. HRM Manager
3. HR&Admin Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3. จป.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี, อยุธยา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝึกอบรม
2. บุคคล
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HRD
2. HROD
3. CONSULTANT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยืและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, กทม, ใกล้ BTS อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ็Human Resources Manager or Deputy or Asst.
2. Training Manager or Deputy or Asst.
3. Purchase or Safety Manager or Deputy or Asst.
  การศึกษาสูงสุด Bachelor\'s Degree
สถาบัน Ramkhamheang University
สาขา Political Science
ประสงค์ทำงานที่ Any where อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. การตลาด-การขาย
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางเขน และที่อื่นๆ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานสรรหาว่าจ้าง
2. งานฝ่ายบุคคล
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายจัดซื้อ
3. ฝ่ายการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหา
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เจ้าหน้าที่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
สาขา ประมง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ประสานงานฝึกอบรม
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เอเชียอาคเนย์
สาขา การบริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. หัวหน้าฝ่ายงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา คุรุศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา บางแสน อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สรรหาและสวัสดิการ
2. จัดซื้อ
3. ประสานงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ เขตสวนหลวง,ประเวศ,พัฒนาการ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฎจันทรเกษม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
3. ผช.ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานฝึกอบรม/HRD
2. หัวหน้างานสรรหา
3. CSR / แรงงานสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ สำโรง บางนา ราษฏร์บูรณะ เจริญนคร สมุทรปราการ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานเอกสาร
2. ธุรการทั่วไป / คีย์ข้อมูล
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานฝึกอบรม ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสรรหาอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 29 มิถุนายน 2560

ผู้ใช้งาน 44479 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127767 คน