JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 218


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งการผลิต,การผลิต,ควบคุมคุณภาพประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงงาน , ใบสมัครงานการผลิต ,ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่โครงการหลวง
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ เชียงราย อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Forman เทคนิคการผลิต
2. Production Planing
3. Qulity Control
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน Ramkhamhaeng University
สาขา รัฐศาสตร์ บริหารการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพๆ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานทั่วไป
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน โรงเรียนบ้านหันวิทยาคม
สาขา คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. QA
3. R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. QC
3. สามารถทำเกี่ยวกับเอกสารได้
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ บ่อวิน อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายผลิต
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม
สาขา วิทยาศาสตรการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานบรรจุสินค้า
2. ฝ่ายผลิต
3. แพ็คสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน โรงเรียนวัดสีสุก
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ บางคอแหลม อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายวบคุมคุณภาพ
2. ฝ่ายการวางแผนการผลิต
3. ฝ่ายจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Planning Production control
2. Purchase
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D(LabMicro)
2. QA/QC/QM
3. Production
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา Fermentation technology
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานขาย
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน กศน.
สาขา การศึกษานอกระบบ
ประสงค์ทำงานที่ ในระยอง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานควบคุมคุณภาพ
2. พนักงานประกันคุณภาพ
3. สัตวบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA Engineer
2. QA Engineer
3. QA Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. บริการ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA , Supervisor, R&D , Preduction Supervisor
2. ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
3. QA Staft
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโลโนยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ กทม (ปทุมวัน พญาไท อ่อนนุช จามจุรี จตุจักร) อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA
2. ธุระการ
3. วางแผน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เหมราช อมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์นซีบอร์ด อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. โรงงาน
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว... วังทองหลาง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เเม่บ้าน
2. คนล้างจาน
3. ทำงานตามโรงมีหอพักอยู่
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาบ
สถาบัน ก.ศ.นศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามแัธยาศัย
สาขา ไม่มี
ประสงค์ทำงานที่ ภาษีเจริญเเละหนองเเขม อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. Inspector
3. พนักงานฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ 1.จ.ระยอง 2.จ.ชลบุรี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. โรงงาน
2. ติดรถส่งของ
3. เฟอนิเจอร์
  การศึกษาสูงสุด ม 3
สถาบัน รร วัดหนองทองทราย
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานการผลิต ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน โรงงานซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงงาน , หาพนักงาน การผลิต | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ควบคุมคุณภาพ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127902 คน